Biergilde-Dijleland
 

Over de Biergilde-Dijleland vzw

Het idee om een Biergilde op te richten onstond in 2007 bij de voorbereiding van de viering van de 100ste verjaardag van “de pomp” op het Gemeenteplein van Huldenberg. Norbert Mosselmans, één van de stuwende krachten achter die viering contacteerde amateur-bierbrouwer Christiaan Serrus met het voorstel om ter gelegenheid van de verjaardag, een speciaal bier te brouwen.

Het brouwen op zich, was en is voor Christiaan geen probleem. Maar hij zag wel onmiddellijk een aantal wettelijke, fiscale en andere problemen die bij een eventuele commercialisering van het product komen kijken. Het plan werd afgeblazen maar Christiaan bleef toch met de gedachte zitten om zijn hobby en vooral de resultaten ervan, voor een breder publiek toegankelijk te maken.


In de herfst van 2007 zocht Christiaan enkele kandidaat-leden en op 24 november 2007 werd in het Huldenbergse Pakhuis, ooit de opslagplaats van de Brasserie Saint-Roch, de stichtingsvergadering gehouden. Aanwezig waren Christiaan Serrus, Virgile Nijs en Willy Fluyt. Tijdens de stichtingsvergadering werd beslist dat magister Christiaan het voorzitterschap zou waarnemen en dat er in februari 2008 een eerste brouwactiviteit zou plaats hebben.

In de maanden daarna werd het stichtend gezelschap uitgebreid met andere leden. Vermits daaruit een gezellig clubje van 10 vrienden groeide, en om die gezelligheid niet in het gedrang te brengen, besliste het bestuur een numerus clausus in te voeren.

De Biergilde-Dijleland vzw streeft ernaar om kwaliteitsvolle bieren te brouwen en om die kwaliteit steeds maar te verbeteren. Eens we een bier hebben dat met kop en schouder boven zijn soortgenoten uitsteekt, bedenken we er een naam voor, ontwerpen we een geschikt etiket en laten we het bier in een erkende brouwerij brouwen. Op speciale gelegenheden zoals de jaarlijkse Huldenbergse feesten, wordt het verkocht zodat het grote publiek kan meegenieten.